روشنایی

در طراحی این محصولات سعی بر این بوده است که اجزای تشکیل دهنده بیشترین سازگاری را با یکدیگر داشته باشند. روشنایی و درخشندگی اهداف اصلی هستند. یکی از جزییاتی که می‌تواند با معماری همخوانی داشته باشد و آن را بازتاب دهد و به ارزش محیط آن بیافزاید، روشنایی طبیعی است که نیازمند درک عمیقی از طبیعت آن و اجزای یکپارچه‌ی سبک‌های معماری است.

سقف

در ساختمان، سقف ها جز سطوحی هستند که کمتر به چشم می‌آیند. در زندگی روزمره و همچنین در هنر معماری نیز سقف ها از اهمیت کمتری برخوردار هستند. کرون برای بیشتر دیده شدن این سطوح نامریی راه‌حل‌هایی ارائه داده است: ساختاری نو، برجسته‌کاری و تقارن مقطع. تمام این موارد سبب می‌شوند تا ریتم معماری ایجاد شده، تاثیراتی چون راحتی، نظم و حتی بی‌نظمی را در محیط بوجود آورد.